Tankar för bättre miljö
På Interconsult i Falkenberg tillverkar man tankar för olika typer av transporter. Särskilt duktiga är man på miljöbilar vilket lett till att såväl kommuner som landsting finns bland kunderna. VD Jan Persson tror att konjunkturen är på väg att vända och att de snart kommer ha fullt upp med nya beställningar.
Interconsult är ett bolag med traditioner. Ända sedan 1940-talet har företaget försett Sveriges olika transportföretag med tankar. Från början var de främst inriktade på järnvägsindustrin, men har med tiden sadlat om och idag är det tankar för vägtransporter som utgör den största delen av försäljningen. Företaget har all produktion under ett tak, alltifrån produktutveckling, konstruktion och tanktillverkning till försäljning, utrustning och lackering. Idag arbetar cirka 140 personer på fabriken i Falkenberg och Nyköping samt på kontoret i Oslo. Interconsults produkter vilar på tre olika ben som utgörs av pulverfordon, vätskefordon och miljöfordon. Den sistnämnda kategorin har blivit något av en nisch för företaget som har flera kommuner och landsting som köpare av företagets slamsugare.


Idag är man marknadsledande position i Sverige på sådana produkter som återfinns i företagets produktportfölj. Men Interconsult nöjer sig inte med att vara bäst på hemmaplan. Med ett försäljningskontor i Oslo utöver fabriken i Falkenberg och som en del i en större koncern är siktet även inställt på utlandet.
- Vi är etablerade med ett kontor i Ryssland. Det är ju ett så pass stort land med stora behov av transporter vilket vi hoppas kunna ta del av, säger Jan.

Det har varit en tuff utmaning för hela branschen i samband med ordernedgången i lågkonjunkturen efter 2008. Men Jan berättar att det är på väg att vända nu. Han tror att företaget kommer få klara fördelar framöver, då man nu blivit en del av den större koncernen Nordic Tank.
- Vi hoppas att det ska ge positiva effekter då vi kan jobba mer gemensamt med de andra bolagen inom koncernen. Förhoppningsvis kommer vi även kunna anställa mer personal inom kort, avslutar han.




Interconsult

Bransch:
Fordon

Telefon: 0346-29300
Fax: 0346-16996


Email:
jan.persson@interconsult.se

Hemsida:
www.interconsult.se

Adress:
Interconsult
Box 95
31121 Falkenberg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN